SealCon is gespecialiseerd in opleiding, training en advies m.b.t. afdichtingstechniek.

Website Under Construction

@ contact

Opdrachtgevers zijn onder andere woningbouwstichtingen, verenigingen van eigenaren, bouwkundig en civiel aannemers, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, eigenaren en beheerders van onroerend goed etc.

Het werkgebied omvat onder andere:
- voegafdichtingen in woningbouw
- voegafdichtingen in utiliteitsbouw
- vloeistofdichte verhardingen
- infrastructurele werken

Opleiding en training wordt deels onder eigen beheer verzorgd, deels in samenwerking met Van Dijken Tynaarlo.
Verder werken wij voor grote opleidingsinstituten in de woning- en utiliteitsbouw als ook de wegenbouw

SealCon verzorgt afdichtingsadviezen en onderhoudsplannen voor:
- beglazingsvoegen
- dilatatievoegen gevels
- dilatatievoegen galerij- en balkon
- aansluitvoegen van puiconstructies
- voegen in sanitaire ruimten (toilet, douche, badkamer)
- voegen in groot keukens
- brandwerende voegen
- bodembeschermende en vloeistofdichte voegen
- voegbevestiging in bestrating binnensteden, taluds, verkeersgeleiding etc.

Interessante links:

PBV; Plan Bodembeschermende Voorzieningen

Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen

CUR; Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving

ABV Haukes Inspectiediensten BV

ILC; specialist in afdichtingsproducten

Consol Betontechnisch Adviesburo

Communikaatie;persoonlijke projectcoordinatie